ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 33 Trần Phú, 46 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: +84 511 3827 533