Thông tin chi tiết tài liệu

"Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng : Tập II (1954-1975)"
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1997
Cấp độ mật: 4
Tài liệu số
Viết bình luận
Chế độ xem
 • DC.Title Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng : Tập II (1954-1975)
 • DC.Description Lịch sử Đảng bộ Đà Nẵng qua các giai đoạn chống "Chiến tranh một phía", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hoá chiến tranh" và phong trào đấu tranh dẫn đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam vào Xuân 1975
 • DC.Date 1997
 • DC.Language vie
 • DC.Publisher Đà Nẵng
 • DC.Publisher.Address Đà Nẵng
 • DC.Sbj.Classification 324.259 707
 • DC.Sbj.Ctrl.Vocabulary lịch sử Đảng bộ
 • DC.Sbj.Ctrl.Vocabulary Đà Nẵng
 • DC.Type Sách địa chí
 • DC.Barcode DNG.001949
 • DC.Local Đà Nẵng

Tóm tắt:
Lịch sử Đảng bộ Đà Nẵng qua các giai đoạn chống "Chiến tranh một phía", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hoá chiến tranh" và phong trào đấu tranh dẫn đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam vào Xuân 1975

Toàn văn:
 • Lich su dang bo thanh pho Da Nang tap II (1954 - 1975).pdf
  Xem tài liệu

Đăng ký tài liệu