ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Thứ Hai -> Thứ Sáu:
Sáng: 7h30 - 11h30
Chiều: 13h00 - 20h30
Chiều thứ 6: Nghỉ phục vụ

Thứ 7 & Chủ Nhật:
Sáng: 7h30 - 11h30
Chiều: 13h00 - 17h00