...
Loại CSDL: Sách lẻ
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 370.9597 / PH110TR
Mô tả vật lý: 538tr.: bảng, biểu đồ, 24cm
Chủ đề: Kinh tế thị trườngGiáo dụcPhát triểnHội nhập quốc tếViệt Nam
Tác giả bổ sung: Trần Thị Bích Liễu - tác giả ;  Trần Quốc Toản - chủ biên ;  Đặng Bá Lãm - tác giả ;  Đặng Ứng Vận - tác giả
MFN: 118531

Tìm kiếm thêm