...
Loại CSDL: Sách lẻ
Tác giả: Sándor, Márai
Thông tin xb: Hà Nội: Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2007
Số thứ tự trên kệ sách: 894.511 43 / L462C
Mô tả vật lý: 159tr., 21cm
Chủ đề: Văn học hiện đạiHungari
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Nhung - dịch
MFN: 119881

Tìm kiếm thêm