...
Loại CSDL: Sách lẻ
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Số thứ tự trên kệ sách: 330.959 703 / C460C
Mô tả vật lý: 318tr.: ảnh, bảng, 23cm
Chủ đề: Thời kì thuộc PhápCơ cấu xã hộiViệt NamCơ cấu kinh tế
MFN: 121511

Tìm kiếm thêm