...
Loại CSDL: Sách lẻ
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 959.702 7 / X100H
Mô tả vật lý: 188tr.: ảnh, 24cm
Chủ đề: Lịch sửThế kỉ 17Việt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Mạnh Sơn - sưu tầm, giới thiệu ;  Kiều Mai Sơn - sưu tầm, giới thiệu ;  Nguyễn Trọng Phấn - biên dịch ;  Tavernier, Jean Baptiste - tác giả ;  Marini, Giovanni Filippo de - tác giả ;  Baldinotti - tác giả ;  Borri, Cristoforo - tác giả ;  Rhodes, Alexandre de - tác giả ;  Nguyễn Trung Thành - sưu tầm, giới thiệu
MFN: 94960

Tìm kiếm thêm