Tìm thấy 3 Kết quả Tổng số 141984

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Phan Thế Hải
  Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2021
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 338.092 / GI551D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 2.
  Tác giả: Phan Thế Hải
  Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2021
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 338.092 2 / GI-551D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 3.
  Tác giả: Phan Thế Hải
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Công ty Sách Alpha, 2017
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 338.092 2 / GI-551D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng