Tìm thấy 3 Kết quả Tổng số 148209

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2016
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 363.1209597091734 / H561D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 2.
  Tác giả: Trương Thành Trung
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 363.125 / H561D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2014
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 629.283 04 / H561D
  Loại CSDL: Sách lẻ/ TV Đà Nẵng