Tìm thấy 3 Kết quả Tổng số 141984

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Sử Văn Ngọc
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2015
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 393.095 97 / L250NGH
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 2.
  Tác giả: Sử Văn Ngọc
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2015
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 393.095 97 / L250NGH
  Loại CSDL: Sách tập/ TV Đà Nẵng
 • 3.
  Tác giả: Sử Văn Ngọc
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 393.095 97 / L250NGH
  Loại CSDL: Sách bộ/ TV Đà Nẵng